Eksem - ett allt större hälsoproblem

 

Eksem är ett allt större hälsoproblem bland
barn i dag och ett av de vanligaste symptomen vid
överkänslighet mot komjölksprotein.

De atopiska sjukdomarna ökar kraftigt.
Det kostar samhället stora pengar och innebär försämrad
livskvalitet för de som drabbas. Mycket tid och pengar
läggs ned på förebyggande åtgärder, där allt från genetik
till utom-/inomhusmiljö och kostfaktorer utforskas.

Hur vanligt är atopisk dermatit hos barn?
Atopisk dermatit, eller böjvecksseksem debuterar oftast tidigt i livet. För att ta reda på hur vanligt atopisk dermatit är bland barn upp till 5% år genomfördes en enkätundersökning i Kristianstad och Göteborg . Föräldrar till 1 955 barn deltog och det visade att 35% av 5½-åriga barn någon gång haft eksem och att 18% av barnen hade haft atopisk dermatit.

Kan allergier och då speciellt atopisk dermatit förebyggas genom rätt kost tidigt i livet?
I en nyligen publicerad svensk studie, visades att genom att ge barn med allergisk hereditet rätt kost tidigt i livet kunde atopiskt eksem minskas med 50% i den grupp som fick det höggradigt hydrolyserade Nutramigen jämfört med de barn som fick en vanlig mjölkbaserad ersättning alternativt en mindre hydrolyserad ersättning. Samtliga barn ammades först. Om denna studie kan du läsa i broschyren Allergiprevention - Atopiskt eksem.

Vilket symptom är vanligast vid överkänslighet mot komjölksallergi?
Komjölksproteinallergi förekommer hos 2½ till 3% bland spädbarn och barn. De symptom som doktorn vanligen ställer diagnosen på är eksem, 3-månaderskolik, diarré, förstoppning, kräkningar, nästäppa, väsljud från luftrören med flera.

Cirka_ 70% av de barnläkare i Sverige som behandlar barn med överkänslighet mot komjölksprotein svarade i en enkät att eksem är det vanligaste symptomet. Men orsakerna till eksem är många och för personal inom sjukvård och apotek har vi låtit översätta en faktafolder Atopisk Dermatit under spädbarnsåren. Författare är en av Europas främsta barnallergologer, professor Ulrich Wahn, Berlin. Texten är granskad och anpassad till svenska förhållanden av barnallergologerna Guni11a Hedlin och Anne Kihlström samt dermatolog Lennart Emtestam, Huddinge sjukhus.

Atopisk dermatit/eksem och föräldrar Den familj som drabbas av att barnet får eksem ställs inför många vardagsproblem och behöver stöd och hjälp samt svar på frågor av olika art. Förutom kontakten med barnläkare och BVC-personalen finns nu en patientinriktad broschyr Mitt barn har eksem, vad kan jag göra. Professor Ulrich Wahn, Berlin har sammanställt de vanligaste frågorna föräldrar har och vi har översatt den till svenska. Denna broschyr har granskats och anpassats till svenska förhållanden av docent Inga-Lisa Strannegård, barnallergolog, samt Håkan Mobacken, dermatolog, docent vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Du kan läsa hela broschyren här.

Beställ direkt från våra beställningssidor. Andra nyheter som kan beställas från oss är den uppdaterade Nutramigen Råd och Recept-broschyren. Allt material kan beställas här.
Du kan också ringa eller faxa: Telefon: 08-704 71 00 Fax: 08-704 89 50

Lena Orrland
Affärsområdeschef

Ref.:
1. Svensson Å et al. Prevalens och svårighetsgrad av Atopisk dermatit hos 5½-åriga barn i Göteborg och Kristianstad; Abstractboken Sv Läkaresällskapets Riksstämma 1998.
2. Oldaeus et al. Extensively and partially hydrolysed infant formulas for allergy and prophylaxis. Archives of Disease in Childhood 1997; 77:4-10.

Tillbaka till startsidan