Enkät till föräldrar

Vi på Mead Johnson Nutritionals, som tillverkar Nutramigen, strävar efter att enkelt och tydligt informera, råda och stödja föräldrar som använder sig av våra produkter.

Oftast sker denna information till föräldrarna via barnläkare/barnsjuksköterska/dietist och vårt informationsmaterial.

För att få information om vår kundservice och informationsmaterial är lättförståeligt och tillräckligt tog vi fram en enkät som barnläkaren gav till föräldern när han/hon valt att förskriva Nutramigen på grund av en komjölksallergi / intolerans.

Vi fick också veta hur introduktionen gick och hur man väljer att ge Nutramigen.

Se resultatet här (Power Point bildspel)