Fördel ProSobee
Billigt och praktiskt
Läs här jämförelse
med annat sojapreparat!

"P g a resursbrist på Läkemedelsverket får inga FSMP-preparat i dagsläget den rabattering som gäller vid förskrivning på Livsmedelsanvisning.
Nutramigen 1 och 2 LGG kan emellertid förskrivas på licens och ligger därmed inom högkostnadsskyddet som läkemedel."
Se mer info vid produkterna- "info om licensprodukter
"

MeadJohnsons produkter


Klicka på resp. produkt nedan för att läsa utförliga produktblad (dessa blad är i pdf-format vilket innebär att du behöver Adobe Reader, som du kan hämta gratis här)

Mead Johnson Nutritionals
Produkter för barn med speciella näringsmässiga och medicinska behov

Välhydrolyserade kaseinbaserade ersättningar till barn med
Komjölksproteinallergi
• Nutramigen från 0 månader
• Nutramigen 1 LGG - med Lactobacillus GG från 0 månader*
• Nutramigen 2 LGG med Lactobacillus GG, samt protein
och kalcium anpassat för barn från 4 månader*

*) Licensprodukt   
Välhydrolyserad kaseinbaserad ersättning till barn med
Komjölksproteinallergi
• Pregestimil från 0 månader
• Innehåller 55% MCT-fett
• Speciellt lämpad för barn med malabsorptionsproblem
Sojabaserad ersättning till barn med
Komjölksproteinallergi
• ProSobee från 0 månader
• Baserad på helt sojaprotein – fritt från GMO
• Helt vegetabilisk

Mjölkbaserad ersättning till barn med
Reflux/kräkningar
• Enfamil AR från 0 månader
• Innehåller specialbehandlad risstärkelse
• Tunn i flaskan - tjocknar först i magens sura pH

Mjölkbaserad ersättning till barn
Födda för tidigt
• Enfalac från 0 månader*
• Speciellt anpassad för prematura barns näringsbehov
• Innehåller långkedjiga fettsyror DHA + ARA = LCPUFA
• Kan varieras i olika spädningar

*) Licensprodukt    
Mjölkbaserad berikning till barn
Födda mycket för tidigt
• Enfamil HMF från 0 månader
• Speciellt anpassad för berikning av bröstmjölk
• Berikning med alla näringsämnen
• Dosförpackning för säker administration

Alla produkter (utom Enfamil HMF) säljs i singelpack och i sexpack (sexpack ger ett lägre pris).
1 burk ger ca 3 liter färdig lösning.
Enfamil HMF säljs i tvåpack med 100 dospåsar i varje förpackning.


 

Vår målsättning är att tillhandahålla praktiskt informationsmaterial för föräldrar och barnhälsovård. Vi har också satsat mycket på att, i samarbete med barnhälsovården, erbjuda utbildningar inom området födoämnesreaktioner hos barn.

En service som vi erbjuder är en Dietist Direkt-linje.
Dit går det bra att ringa och fråga alla typer av frågor som gäller våra produkter och aktuella diagnoser .

Mead Johnsons preparat tillverkas enligt samma strikta krav som läkemedel. Detta garanterar en jämn och hög kvalitet, vilket är viktigt inte minst för de barn som behöver specialnäring på grund av överkänslighet. Att preparaten distribueras via apotek är ofta en extra trygghet för föräldrarna.

Informationsmaterial kan beställas direkt från hemsidan eller per brev,
Mead Johnson Nutrition, Box 15 200, 161 15 Bromma
telefon:
08-704 71 00 eller fax 08-704 89 50

Mead Johnson, A Bristol-Myers Squibb Company
Lena Orrland Affärsområdeschef för Skandinavien